Budova sídla společnosti

 

Zde bude zveřejněno oznámení o konání valné hromady stanovené zákonnou povinností.

IČ: 25126121 registrace: OR vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 4695